همخوانی با سیستمهای درون سازمانی

توسط سایتال

1395/12/17 00:15

تلفن گویای سایتال به آسانی میتواند با سیستمهای داخلی هماهنگ شده و اطلاعات مختلف را در اختیار مشتریان قرار دهد. اطلاعات محصولات، فروش و در نهایت اطلاع کامل از روند آماده سازی و ارسال کالا میتواند بدون صحبت با نیروی انسانی شرکت در اختیار مشتریان قرار داده شود. قدرت امکان انطباق با سیستمهای مختلف از مهمترین مزایای سیستمهای سایتال است.

زیر شاخه: نامحدود
سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!
محصول: پایه
نظر دهید: