فکس هوشمندتلفن گویا

تلفن گویا

با #فکس هوشمند سایتال مشتریان شما میتوانند در هر لحظه بدون نیاز به فرد خاصی، و بصورت کاملا خودکار، فکس های مورد نیاز خود را دریافت کنند. این فکس ها میتواتند شامل فرم های مشخص و از قبل پیش بینی شده باشد و یا حتی اطلاعات آنی که از #پایگاه_داده استخراج میشود فکس گردد. به عنوان مثال صورتحساب یا آخرین وضعیت سفارشات و ... میتواند بصورت خودکار فکس گردد.

زیر شاخه: نامحدود
سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!
محصول: پایه


1395/12/17 00:19 نظرات : 2
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر


فکس به ایمیل

تلفن گویا

قتی شما یک #فکس را دریافت میکنید فکس هوشمند سایتال میتواتند آن را به آدرس شما #ایمیل کند. آدرسهای مختلفی میتواند برای بخشهای مختلف سازمان پیش بینی گردد و این فکسها ایمیل شوند. همچنین سیستم میتواند دریافت فکس جدید را به کمک یک پیامک به اطلاع شما برساند.

زیر شاخه: نامحدود
سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!
محصول: پایه

1395/12/17 00:23 نظرات : 0
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر