صندوق صوتی

تلفن گویا

با #صندوق_صوتی سایتال حتی وقتی در محل کار حضور ندارید پیامهای مشتریانتان را دریافت کنید. پیامهای شما ذخیره شده و میتوانید توسط سیستم و یا از طریق تلفن پیامهای خود را گوش کنید. و حتی صندوق صوتی سایتال این امکان را دارد که پیامهای رسیده را با فرمت mp۳ برای آدرس #ایمیل شما ارسال کند. همچنین در صورتی که پیام صوتی داشته باشید از طریق #پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

زیر شاخه: نامحدود
سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!
محصول: پایه

1395/12/17 00:18 نظرات : 1
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر


فکس به ایمیل

تلفن گویا

قتی شما یک #فکس را دریافت میکنید فکس هوشمند سایتال میتواتند آن را به آدرس شما #ایمیل کند. آدرسهای مختلفی میتواند برای بخشهای مختلف سازمان پیش بینی گردد و این فکسها ایمیل شوند. همچنین سیستم میتواند دریافت فکس جدید را به کمک یک پیامک به اطلاع شما برساند.

زیر شاخه: نامحدود
سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!
محصول: پایه

1395/12/17 00:23 نظرات : 0
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر