صندوق پرسش و پاسخ (کد رهگیری)

توسط سایتال

1395/12/17 00:19

وقتی برای صندوق پرسش و پاسخ شما پیامی قرارداه شد یک کد به پیام اختصاص میابد. مشتریان شما میتوانند با تماس مجدد و ارائه کد پیام، پاسخ شما را دریافت کنند. بدیهی است این پیامها میتواند درخواست خدمات، یا شکایت و پیگیری شکایات باشد.

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید: