صندوق صوتی

توسط سایتال

1395/12/17 00:18

با صندوق صوتی سایتال حتی وقتی در محل کار حضور ندارید پیامهای مشتریانتان را دریافت کنید. پیامهای شما ذخیره شده و میتوانید توسط سیستم و یا از طریق تلفن پیامهای خود را گوش کنید. و حتی صندوق صوتی سایتال این امکان را دارد که پیامهای رسیده را با فرمت mp۳ برای آدرس ایمیل شما ارسال کند. همچنین در صورتی که پیام صوتی داشته باشید از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید:تلفن گویا

1400/01/01 15:58 صندوق صوتی

https://vslevitrav.com/ - lowest price for 20 mg of levitra