نظر سنجی و مسابقه تلفنی

توسط سایتال

1395/12/17 00:22

تلفن گویای سایتال دارای ماژول مسابقه و نظر سنجی هوشمند میباشد. این سامانه، میتواند با پرسشهای چند گزینه ای یک نظر سنجی کامل از مشتریان شما داشته باشد. همچنین در سامانه مسابقه، سیستم میتواند در پایان امتیازهای پاسخها را جمع زده و برنده شدن فرد را در مسابقه اعلام نماید

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید:تلفن گویا

1399/12/24 13:40 نظر سنجی و مسابقه تلفنی

http://vslevitrav.com/ - cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei