ویرایش های مختلف تلفن گویا

توسط سایتال

1395/12/17 00:36

ویرایش های مختلف تلفن گویا

کلاسهاي برنامه سيستم تلفن گويا و فکس هوشمند سايتال در سه کلاس استاندارد، حرفه ای، پیشرفته و سفارشی ارائه شده است. امکانات ويژه سازمان متناسب با نيازها در هر کلاس گنجانده ميشود. ويژگيهاي خاص تحت عنوان کلاس سفارشی ارائه شده است. کلاس استاندارد قابليتهاي يک سيستم گوياي کامل را دارد. کلاسهاي حرفه ای علاوه بر امکانات کلاس استاندارد، داراي بخش فکس هوشمند نيز ميباشند که قابليتهاي تلفن گويا را دو چندان ميکند. کلاس پیشرفته، داراي امکانات مديريتي و ارتباط با پايگاه داده ميباشد
نظر دهید:تلفن گویا

1399/12/29 03:12 ویرایش های مختلف تلفن گویا

https://hcialischeapc.com/ - cialis buy online
تلفن گویا

1402/03/07 11:20 ویرایش های مختلف تلفن گویا

33