همکاری با هم برای رشد بیشتر

تلفن گویا

7 24

شبکه فروش شرکت سیاتال در راستای ارائه بهترین خدمات فروش و پشتیبانی به مشتریان خود از شرکتهای فعال دعوت به همکاری مینماید. شرکت سایتال تمامی اطلاعات لازم برای فروش محصولات و پشتیبانی آنها را در اختیار نماینده های خود قرار میدهد.

محصولات یا خدمات خود را گشترده تر کنید
نمونه کارهای قابل ارائه خود به مشتریانتان را افزایش دهید. با این کار شما به مخاطبان بیشتری دسترسی خواهید داشت که منجر به درآمد بالاتر خواهد شد.

خدمات مشتریان خود را بیشتر کنید
در کسب و کار مشتریان خود نقش مهمتری ایفا کنید. از طریق سیستمهای شما شما میتوانید ارزش افزوده بیشتری به مشتریان خود ارائه نمائید.

درآمد خود را بیشتر کنید
شرکت سایتال به همکاران فروش خود تا 25% میزان فروش را به عنوان همکاری پرداخت میکند. بدین ترتیب میتوانید درآمد بیشتری کسب کنید.

برای اطلاع از چگونگی همکاری متقابل لطفا با شرکت تماس بگیرید.

→ تماس برای نمایندگی