مدیریت سناریوها

توسط سایتال

1395/12/17 00:17

تلفن گویای سایتال با قابلیت مدیریت سناریوها این امکان را به شما میدهد که سناریوی پاسخگویی مورد نظر خود را به آسانی پیاده سازی کنید. همچنین میتوانید سناریوهای مختلفی برای خطوط خود و یا برای ایام مختلف داشته باشید.

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید: