Yealink T27P

توسط سایتال

1395/10/05 11:33

گوشی T-27P یک گوشی قدرتمند برای کسب و کار و امور تجاری است. این گوشی برای سهولت در استفاده از کوچکترین جزئیات طراحی و ساخته شده است.
نظر دهید: