Snom D765

توسط سایتال

1395/10/05 11:50

تلفن D765 با ویژگی های ترکیبی از سهولت استفاده، تطبیق پذیری، کیفیت طراحی و عملکرد صوتی طراحی شده است.
نظر دهید: