Snom D375

توسط سایتال

1395/10/05 11:46

تلفن SNOM D375 یک گوشی نسل بعدی VoIP برای کاربران تجاری است که نیاز به دسترسی به تمام اطلاعات مهم خود دارند.
نظر دهید: