Snom D305

توسط سایتال

1395/10/05 11:43

تلفن اسنام  D305، یک گوشی حرفه ای بهمراه صفحه نمایش با وضوح بالاست که نسبت به هزینه تولیدی برای کاربر، دارای سطح بالایی برای رفع توقعات مورد انتظار کاربر در مقایسه با سایر تلفن های SNOM است که در این دسته بندی قرار گرفته اند.
نظر دهید:تلفن گویا

1399/12/24 09:57 Snom D305

https://vslevitrav.com/ - levitra pills for sale