Patton SmartNode 4110

توسط سایتال

1395/10/06 12:27

گیت وی آنالوگ ویپ SmartNode 4110 تا 8 ارتباط تلفنی FXS یا FXO را پشتیبانی می کند.خطوط PSTN (شبکه تلفنی عمومی)،  PBXو گوشی های استاندارد تلفن را برای انتقال صدا و فکس از طریق شبکه IP بهم متصل می کند.
نظر دهید: