Elastix NLX4000

توسط سایتال

1395/11/04 11:00

Elastix NLX4000

سرور NLX4000 یک سرور ارتباطی تلفیقی برای کسب و کارهای بزرگ و محیط هایی با امور اجرایی معمولی و بالاست.
نظر دهید: