Elastix Appliance MiniUSC 8FXO

توسط سایتال

1395/11/05 12:02

Elastix Appliance MiniUSC 8FXO

این دستگاه به صورت پیش فرض دارای نرم افزار  Elastix است و قابلیت انطباق با تلفن های آنالوگ و دیجیتال را با توجه به نیازهای مشتری داراست. هرچند که این دستگاه پروتکل محلی SIP است ولی می تواند با 8 پورت آنالوگ و 1 پورت دیجیتال (E1/T1/J1) ادغام شود
نظر دهید:تلفن گویا

1399/12/28 19:33 Elastix Appliance MiniUSC 8FXO

https://gcialisk.com/ - cheap generic cialis