Dinstar UC 100 1G1S1O

توسط سایتال

1395/10/06 01:10

UC100 یک گیت وی با عملکرد چندگانه است، که صدا و دیتا را با هم ادغام کرده است. این گیت وی، سه رابط صدا ( شامل GSM، , FXSو FXO )، فراهم می کند.
نظر دهید: