اطلاع رسانی درختی چند لایه

توسط سایتال

1395/12/17 00:13

تلفن گویای سایتال Saital IVRبا ساختاری انعطاف پذیر این امکان را میدهد که به آسانی ساختار مورد نیاز خود را در منوهای گویا پیاده سازی کنید. بدین ترتیب مشتریان شما میتوانند از سرویسهای مختلف شما بدون نیاز به ارتباط با شخص خاصی استفاده کنند و این امکان را به شما میدهد که خدمات خود را گسترده تر کنید. همچنین ساختار درختی چند سطحی سایتال مشتریان شما میتوانند مستقیما با واحد مورد نظر خود ارت