گیتوی ها GSM 159

توسط سایتال

1395/10/06 01:06

دینستار  DWG2000-1G، یک گیتوی ویپ با عملکرد کامل است که مبتنی بر IP و شبکه بی سیم GSM بوده و پیکربندی شبکه به صورت منعطف امکان پذیر می سازد.
نظر دهید: