کارت هوشمند، مانیتور لمسی و چاپگر

توسط سایتال

1395/12/17 00:52

وب کیوسک های سایتال، مجهز به کارت خوان جهت احراز هویت کاربر و همچنین مانیتور لمسی است. با این شرایط مشتریان کارت خوان سیستم از نوع بدون تماس بوده و با آسانی کارتهای هوشمند را (حتی داخل کیف) شناسایی کرده و با سرعت مطلوب اطلاعات مورد نظر را نمایش میدهد. کاربر به کمک مانیتور لمسی و صفحات کاربر پسندی که به زیبایی طراحی شده اند میتواند خدمت مورد نظر و در صورت نیاز تعداد و ... را وارد کند. در نهایت در صورت نیاز به کمک چاپگر حرارتی سیستم بلیط یا اطلاعات درخواستی چاپ شده و در اختیار کاربر قرار میگیرد. فرمت بلیط ها هم مانند سایر بخشهای سیستم بصورت کامل قابل تغییر است.
نظر دهید: