چند کاربر همزمان

توسط سایتال

1395/12/17 00:53

میتوانید وب کیوسک های مختلفی در محدوده های مورد نظر خود داشته باشید و کاربران شما در بخش های مختلف از این خدمات استفاده کنند. تمامی سیستم بصورت یکپارچه پاسخگوی آنهاست. یا میتوانید در هنگام نیاز کارت خوانهای بیشتری تدارک ببینید تا کاربران در مواقع شلوغ (مثلا هنگام ورود به جشن) به سرعت بتوانند از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در موارد خاص میتوان سیستم را مستقل از کیسوک پیاده سازی کرد تا خدمات دهی با سرعت بیشتری قابل انجام باشد.
نظر دهید: