وب کیوسک قابل برنامه ریزی

توسط سایتال

1395/12/17 00:51

وب کیوسک سایتال Saital Kiosk این امکان را به شما میدهد که علاوه بر اطلاع رسانی بتوانید انواع مختلف خدمات قابل ارائه را درسیستم برنامه ریزی کنید. مدیریت کامل نحوه چیدمان، روند انجام و نوع خدمات در اختیار مدیر سیستم است.
نظر دهید: