مرکز تلفن VOIP

توسط سایتال

1395/11/04 11:26

این IP PBX شرکت اتکام، از ماژولاریتی بالایی برخوردار بوده و به نحوی طراحی شده که ارتباطات کسب و کار مشتریان را بهبود بخشد.
نظر دهید: