متن تلفن گویای خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

توسط سایتال

1396/05/15

متن تلفن شما می بایست در ابتدا با صدای یک گوینده حرفه ای تهیه گردد. گوینده ی حرفه ای کسی است که تن صدای مناسب و زیبایی داشته باشد و حداقل با اصول ابتدایی گویندگی و فراز و فرود جملات آشنایی کامل داشته باشد.

اینکه متن مناسب سازمان شما با صدای آقا یا خانم باشد بسته به نوع فعالیت شما ممکن است متفاوت باشد. در بسیاری از سازمان ها خانم ها کار اپراتوری را انجام می دهند و شاید برای خیلی از سازمان ها صدای خانم برای تلفن بهتر از آقا باشد.

صدای تلفن می بایست در خارج از فضای شلوغ و ترجیحا در استدیو ضبط گردد تا برای مخاطب واضح و شفاف باشد و با صدای بلند گویندگی شود.

خلاقیت در نوشتار متن تلفن نیز از گزینه های مهم بشمار می رود. اینکه به روش سنتی به کاربر علام نماییم که “شما با گروه مهندسین پازل تماس گرفته اید. برای ارتباط با مدیریت عدد …” دیگر برای خیلی از افراد جامعه به متنی تکراری و مرده تبدیل شده است.

وقتی تمامی سازمان ها از چنین متن هایی استفاده می کنند، صرف کمی وقت و هزینه برای انجام این کار، تا حد بسیار زیادی مشتریان و مخاطبان سازمان شما را شگفت زده می کند.
نظر دهید:تلفن گویا

1399/12/23 21:59 متن تلفن گویای خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

https://vslevitrav.com/ - best prices for on line levitra