فکس هوشمندتلفن گویا

توسط سایتال

1395/12/17 00:19

با فکس هوشمند سایتال مشتریان شما میتوانند در هر لحظه بدون نیاز به فرد خاصی، و بصورت کاملا خودکار، فکس های مورد نیاز خود را دریافت کنند. این فکس ها میتواتند شامل فرم های مشخص و از قبل پیش بینی شده باشد و یا حتی اطلاعات آنی که از پایگاه داده استخراج میشود فکس گردد. به عنوان مثال صورتحساب یا آخرین وضعیت سفارشات و ... میتواند بصورت خودکار فکس گردد.

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید: