امکانات مرکز تلفن

توسط سایتال

1396/5/29

- امکان استفاده از تمامی ویژگی های سیستم تلفنی با استفاده از ادیتورهای متنی

- امکان گزارش گیری از تماس ها (CDR)

- امکان ضبط مکالمات برای داخلی های دلخواه

- امکان تماس تصویری Video Call

- امکان تعریف کاربران بصورت Sip و یا IAX۲

- انتقال مکالمه  Call transfer

- پشتیبانی از کدک G.۷۲۹

- کالر آی دی Caller ID

- امکان ارسال فکس از طریق واسط وب و نرم افزار فکس فارسی

- فوروارد  Call Forwarding

- امکان ارسال SMS از طریق Sms Gatway و یا پنل های SMS

- ارتباط با CRM

- صندوق صوتی فارسی (Voic mail)

- پاسخگوی  خودکار (IVR)  ، منشی تلفنی

- پاسخگوی خودکار وابسته به زمان Auto Atendant

- امکان تولید اکانت VPN server) VPN)

- تم